Wzrastają koszty upomnienia!

 w Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej od 13 października 2021 r. wzrastają koszty upomnienia, które będą wynosić 16 zł.

Zachęcamy do terminowych wpłat aby uniknąć dodatkowych kosztów oraz skierowania przez wierzyciela wniosku o egzekucję administracyjną.

Zostaw komentarz