Wnioski do budżetu na 2022 rok

 w Aktualności

Garwolin, dn. 30 września 2021 r.

Szanowni Państwo

Przewodniczący Rady Gminy

Radni,  Sołtysi,

Kierownicy jednostek budżetowych gminy,

Mieszkańcy Gminy Garwolin

 Na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych w materiałach planistycznych oraz zakresu i trybu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej – informuję o możliwości składania wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin
na 2022 rok.

Wnioski budżetowe zawierać muszą podstawowe rozmiary zadań do realizacji, z określeniem przybliżonych wielkości środków potrzebnych na ten cel, propozycję udziału mieszkańców czy też innych podmiotów.

Aby zgłaszane wnioski były realne do wykonania niezbędnym jest bardzo poważne ich przeanalizowanie pod kątem potrzeb mieszkańców, technicznych i finansowych możliwości ich realizowania oraz efektywności.

Wnioski proszę składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 (pokój nr 100) w terminie do 15 października 2021 r.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz