Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 01 października 2021 roku

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 2021.10.01

 

KS 6830.7.2021

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 01 października 2021 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 

Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rębków oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków  nr  1383,1512, a nieruchomością sąsiednią, oznaczoną, nr 1511,1513,1382,1383.

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia  01 października 2021 roku,  Nr KS 6830.7.2021.

Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie do dnia 20 października 2021 roku,, o złożenie pisemnej oferty, deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 202, lub telefonicznie 25 6820560 wew.46.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz