Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 19.10.2021 r.

TIP.6733.13.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

 

o wydaniu postanowienia, na podstawie art. 149 i art. 150 § 1, w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), orzekającego wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Garwolin z dnia 10.01.20217 znak TIP.6733.13.2016 w sprawie ustalenia na wniosek Gminy Garwolin lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki, Ruda Talubska i Sulbiny, po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Domareckiego, o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną ww. decyzją.

 

Uzasadnienie

Decyzją ostateczną z dnia 10.01.2017 r. Wójt Gminy Garwolin orzekł o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki, Ruda Talubska i Sulbiny. W dniu 06.10.2021 r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Grzegorza Domareckiego o wznowienie postępowania w tej sprawie. Wniosek został uzasadniony brakiem udziału Pana Grzegorza Domareckiego w postępowaniu bez własnej winy, wskazując jako podstawę art. 145 § 1 pkt 4 Kpa.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony będą mogły zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej wznowione postępowanie.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Garwolin

Karolina Kasprzak

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, Ruda Talubska i Górki, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

Zostaw komentarz