0

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i rozpoczęciu konsultacji społecznych z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje [...]

następna strona >