Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Garwolin do dnia 31.12.2021 r.

 w Aktualności

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Garwolin do dnia 31.12.2021 r. wynikającej z Uchwały NR 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrz Gmina Garwolin informuje o realizacji przedsięwzięcia.

Celem inwentaryzacji jest poznanie skali problemu niskiej emisji. Dlatego prosimy o rzetelne przekazanie informacji na temat stosowanego źródła ciepła, a także o życzliwe podejście do Urzędników i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Sporządzenie wiarygodnej bazy danych leży w naszym wspólnym interesie. Pozwoli nam to określić faktyczny stan źródeł ogrzewania w naszej Gminie.

Adresy, które nie zostaną spisane lub ich właściciele odmówią  podania informacji zostaną zakwalifikowane jako bezklasowe (tzw. kopciuchy), które należy wymienić do 2023 roku.

Pracownicy Urzędu Gminy Garwolin zbiorą od Państwa informację m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku.

Inwentaryzacja obejmuje budynki mieszkalne i niemieszkalne. Każdy budynek/lokal mieszkalny/ niemieszkalny posiadający źródło ogrzewania poniżej 1Mkw należy zgłosić wypełniając formularz oraz deklarację.

Pracownicy będą wyposażeni w upoważnienia Wójta Gminy Garwolin. W razie wątpliwości istnieje możliwość potwierdzenia tożsamości Urzędnika pod numerem 25 682-05-60.  Inwentaryzacja będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Gminy Garwolin.

Inwentaryzację można pobrać z załącznika i wypełniony formularz dostarczyć do budynku Gminy Garwolin do Sekretariatu lub do pokoju  201 (2 piętro).

 

Załączniki:

Zostaw komentarz