Przypominamy!

 w Aktualności

Przypominamy o obowiązku zadeklarowania posiadanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Zapraszamy na spotkania gdzie pracownicy Gminy pomogą wypełnić lub przyjmą wypełnioną przez Państwa deklaracje.

Prosimy o zrobienie zdjęcia lub spisanie informacji z tabliczki znamionowej umieszczonej na piecu lub innego dokumentu, który posiada specyfikacje techniczną pieca. Zdjęcie ma na celu ułatwienie wypełnienia formularza.

Przypominamy, że budynki lub lokale mieszkalne/niemieszkalne, dla których nie zostaną złożone formularze inwentaryzacji zostaną zakwalifikowane jako posiadające piece bezklasowe (tzw. kopciuchy), które należy wymienić do 31.12.2022 r.

Apel do mieszkańców miejscowości, w których Urzędnicy pomagali wypełniać deklaracje lub pozostawili je do samodzielnego wypełnienia w przypadku nieobecności właściciela prosimy aby dostarczyli dokumenty do dnia 30.11.2021 do Sołtysa swojej miejscowości lub do budynku Gminy Garwolin.

 

 

Zostaw komentarz