Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 18.11.2021 r.

TIP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

Wójt Gminy Garwolin zawiadamia strony postanowienia administracyjnego dążącego do wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 kV Pilawa, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1170, 1171, 1169, 1154, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765/1, 763, 748, 1150/4, 1150/3, 723/1, 706/1, 314/3, 310, 270/1, 269/1, 314/1, 269/2, 268, 309/2, 308/2, 307, 306, 270/2, 267, 266, 265, 264, 263, 1104/2, 1104/1, 259/2, 258, 257/2, 256/2, 255/2, 254/2, 1102/2, 251/2, 250, 1101, 247, 246/3, 245, 244, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 234, 1099, 228, 1098, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 1097, 198, 197, 196, 195/1, 194, 193, 1095/5, 185, 181, 184, 183, 180, 179, 178, 1094, 175, 174, 173, 1093, 167, 1092/2, 1092/1, 1091, 162/1, 1248/13, 1090/1, 156/3, 155, 154, 1089/2, 1088, 142, 140/2, 139/2, 138, 137, 119, 118, 117, 116, 111, 112, 111, 110, 413, 1034, obr. Miętne, gm Garwolin 789, 787/2, 785, 783, obr. Wola Rębkowska, gm. Garwolin, 227, 229, 231, 233, 235, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246/1, 246/2, 246/3, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280/1, 280/3, 282/2, 587, 166, 168, 167/1, 165/3, 163/2, 163/1, 160/2, 160/1, 157, 153, 149/3, 149/2, 149/9, 149/7, 627, 149/4, 149/6, 148/2, 148/1, 585, 91/3, 89/4, 580/2, 17/10, 14/8, 12/2, 10/2, 8/2, 6, 4, 2, 3/7, 1/2, obr. Lipówki, gm. Pilawa, o złożeniu przez inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Stopko, pracownika firmy TEHMAR Energetyka i Budownictwo, ul. Przytorowa 25A, 16-400 Suwałki zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Garwolin z dnia 26.10.2021 r. odnośnie zobowiązania go do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych stronach niniejszego postępowania administracyjnego, oraz zawiadamia o przesłaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Garwolin

Karolina Kasprzak

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, oraz w  miejscowości Wola Rębkowska, Miętne gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl www.uggarwolin.bip.gov.pl.

Zostaw komentarz