Nowy Zarząd Gminny ZOSP RP w Garwolinie

 w Aktualności

W dniu 24 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w strażnicy OSP w Niecieplinie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie. Na Zjeździe zostały wybrane nowe władze Zarządu Gminnego ZOSP RP na kolejną pięcioletnią kadencję. W wyborach wzięły udział delegacje ze wszystkich dziesięciu jednostek OSP z Gminy Garwolin.

Na Zjeździe ukonstytuował się następujący skład Zarządu Gminnego ZOSP RP w Garwolinie:

 • Prezes: Kołodziejczyk Marcin
 • Wiceprezes: Luśnia Sebastian
 • Komendant Gminny: Grędzik Dariusz
 • Sekretarz: Świesiulski Łukasz
 • Skarbnik: Zalech Marcin
 • Członek Prezydium: Kender Tadeusz
 • Członek: Gadoś Zenon
 • Członek: Wasilewski Jakub
 • Członek: Mućko Waldemar
 • Członek: Szarek Andrzej
 • Członek: Mianowski Paweł
 • Członek: Uściński Marek
 • Członek: Krupa Wojciech

Została wybrana również nowa Komisja Rewizyjna, w której skład weszli:

 • Przewodniczący: Luśnia Daniel
 • Wiceprzewodniczący: Santorek Patryk
 • Członek: Maśniak Paweł

Członkiem Honorowym Zarządu Gminnego ZOSP RP w Garwolinie został Dh. Gora Stefan.

W Zjeździe wzięli udział także zaproszeni goście:

 • Woźniak Grzegorz – Poseł na Sejm RP
 • Tuszowski Krzysztof – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
 • Biernacki Tomasz – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
 • Sabak Waldemar – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie
 • Duchna Stefan – Pracownik Urzędu Gminy w Garwolinie odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową

Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk wita zebranych. Wszyscy ubrani są w galowe mundury strażackie. Przy stole przykrytym zielonym suknem siedzą: Łukasz Świesiulski, Dariusz Grędzik, Krzysztof Tuszowski, Waldemar Sabak, Grzegorz Woźniak, Tomasz Biernacki.

 

Sala, w której odbyło się zebranie. Na sali siedzą strażacy w mundurach galowych.

Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak przemawia do zebranych.

Zabiera głos Waldemar Sabak - Wójt Gminy Górzno i Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Waldemar Sabak wręcza Wójtowi Gminy Garwolin pamiątkową grawerkę i gratuluje.

Wójt Marcin Kołodziejczyk prezentuje odebraną grawerkę.

Krzysztof Tuszowski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie zabiera głos.

Stefan Gora Członek Honorowy Zarządu Gminnego ZOSP RP w Garwolinie zabiera głos.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Garwolinie

Zdjęcie grupowe uczestników zjazdu.

Zdjęcie grupowe uczestników zjazdu.

Zdjęcie grupowe wszystkich obecnych na zjeździe.

Zostaw komentarz