XXXII SESJA RADY GMINY

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 15 listopada 2021 r.).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
  8. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/ Bernard Makulec

Zostaw komentarz