Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu?

 w Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej można dokonać bez wizyty w siedzibie Placówki Terenowej czy Oddziału Regionalnego.

 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia wypadku prosimy o zapoznanie z zamieszczonymi niżej informacjami:

 

 1. Jakie zdarzenie kwalifikujemy, jako wypadek przy pracy rolniczej? – dokładne informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/definicja-wypadku/

 

 1. Kiedy zgłosić wypadek?wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

 

Pamiętaj: późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

 

 1. Kto i jak może zgłosić wypadek? – zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP.

 

Uwaga: W obecnej sytuacji epidemiologicznej zalecane jest zgłaszanie telefoniczne, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

 1. Gdzie zgłosić wypadek i jakie informacje należy podać? – wypadek przy pracy należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod linkiem:

 

https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/

 

Zakres informacji, które należy podać przy zgłoszeniu oraz formularz zgłoszenia wypadku

Prewencja | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl)

 

Uwaga: Prośba o podanie telefonu i e-mail do kontaktu z Państwem. Umożliwi to pracownikowi KRUS niezwłoczne ustalenie terminu oględzin i przesłuchani poszkodowanego i świadków wypadku.

 

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub ESP do Placówki Terenowej KRUS.

 

 1. O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek? – osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
 • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
 • wskazać świadków wypadku,
 • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
 • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

 1. Jak będzie wyglądało dalsze procedowanie sprawy? – na podstawie danych zawartych w formularzu Zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, skontaktuje się z Państwem pracownik KRUS, który będzie prowadzić postępowanie powypadkowe, mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku. W ramach prowadzonych działań, konieczne będzie m.in. dokonanie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie poszkodowanego i świadków zdarzenia, co wymagać będzie Państwa zgody na wejścia pracownika KRUS na teren gospodarstwa rolnego. Po zebraniu niezbędnych dowodów, pracownik KRUS przygotuje Protokół powypadkowy, który stanowić będzie podstawę do przyznania, lub nie jednorazowego odszkodowania powypadkowego. Protokół powypadkowy zostanie przesłany do osoby poszkodowanej (wnioskodawcy) pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

 

 

Dane do kontaktu:

Placówka Terenowa KRUS w Garwolinie

ul. Ks. Mariana Juszczyka 4, 08-400 Garwolin

tel. 25 68 43 246,

e-mail: garwolin@krus.gov.pl

Źródło: www.krus.gov.pl

Zostaw komentarz