Budżet Obywatelski Mazowsza

 w Aktualności

Jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza?

1. Zastanów się, co chcesz zmienić na Mazowszu.
2. Zapoznaj się z zasadami zgłaszania projektów na bom.mazovia.pl
3. Wypełnij formularz zgłoszenia projektu.
4. Zbierz poparcie dla swojego projektu u minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego w formie listy elektronicznej lub papierowej.
5. Zgłoś projekt w formie elektronicznej albo wyślij poczta, złóż osobiście w siedzibie urzędu lub w delegaturze.

Możesz zgłosić projekt

• inwestycyjny o maksymalnej wartości 1 000 000 zł brutto
• nie inwestycyjny o maksymalnej wartości 200 000 zł brutto

Projekt składany do BOM musi być

• zgodny z zakresem zadań województwa
• możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
• ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa
• zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny, jeżeli jest to projekt inwestycyjny

Więcej informacji na bom.mazovia.pl

Zostaw komentarz