Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 17-18 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2022 r.

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dnia 18.02.2022 r.

OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 17-18 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniach 17-18 lutego 2022 r.  na wykonanie zadań publicznych w 2022 roku wyłoniono następujących oferentów:

Zadanie – Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej realizowane poprzez zapewnienie rozwoju psychofizycznego, upowszechnianie rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych:

Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres Garwolin  – oferta nr 1

Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres Garwolin występujący o wsparcie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” w kwocie 36.465,00 zł.

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 16,25 punktów na 18 możliwych  do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VII ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 15.000,00 zł.

Stowarzyszenie Pasjonatów Futbolu „Sabio” – oferta nr 2

Stowarzyszenie Pasjonatów Futbolu „Sabio” występujące o wsparcie zadania pn. „Szkółka Piłkarska Sabio” w kwocie 31.000,00 zł.

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 16,75 punktów na 18 możliwych  do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VII ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w wysokości 15.000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy  „DELFIN” – oferta nr 3

Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” występujące o wsparcie zadania pn. „Prowadzenie sekcji pływackiej, organizowanie zajęć treningowych, obozów i zawodów pływackich” w kwocie 14.000,00 zł.

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 18 punktów na 18 możliwych  do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VII ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w wysokości 14.000,00 zł.

Gminny Garwoliński Klub Sportowy Victus Rębków – oferta nr 4

Gminny Garwoliński Klub Sportowy Victus Rębków występujące o wsparcie zadania pn. „Radość ze sportu 2022” w kwocie 80.000,00 zł.

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 15,25 punktów na 18 możliwych  do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VII ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w wysokości 79.000,00 zł.

Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy

„NO NAME” – oferta nr 5

Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „NO NAME” występujący o wsparcie zadania pn. „Taniec i gimnastyka dzieci i młodzieży” w kwocie 10.000,00 zł.

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 15,25 punktów na 18 możliwych  do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VII ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w wysokości 8.000,00 zł.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Miętne  – oferta nr 6

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Miętne występujący o wsparcie zadania pn. „Sport na zawsze zwycięży” w kwocie 179.000,00 zł.

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 14,25 punktów na 18 możliwych  do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VII ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w wysokości 48.000,00 zł.

Z w/w oferentami zostaną zawarte umowy na realizację poszczególnych zadań publicznych w formie wsparcia w 2022 roku.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz