Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 01.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego

 

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu
28 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferenta na realizację 
działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Garwolin na rok 2022

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2022 r.  na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2022wyłoniono następującego oferenta:

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie.

 

Oferta  została złożona w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 22.03.2022 r. Ofertę sporządzono na odpowiednim druku. Komisja stwierdziła, że oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne.

 

W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 12,00 punktów na
12 możliwych  do uzyskania.

 

Na realizację działania oferent otrzyma środki w wysokości 40.000,00 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz