Komunikat Wójt Gminy Garwolin

 w Aktualności

Garwolin, dnia 16.03.2022 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r.. poz. 888 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizacje umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na terenie Gminy Garwolin usługi w ww. zakresie świadczą:

 • EKO LIDER Jarosław Wyglądała
 • Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel.: (25) 6830953 lub (25) 6827600;
 • Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych „CZYSTOPOL” Danuta Gendek
 • 08-404 Górzno, ul. Spokojna 20, tel.: (25) 6831549;
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o.
 • 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29, tel.: (22) 6145979;
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, tel.: (32) 2784531;
 • REMONDIS Otwock Sp. z o.o.
 • 05-400 Otwock, ul. Johna Lennona 4, tel.: (22) 7787333
 • mToilet Sp. z o.o.
 • 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 5, Infolinia: 800000800;
 • CLIPPER Sp. z o.o.
 • 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 6B, Filia Warszawa ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa, tel. (22) 2111918;
 • AL’TARDACH Albert Poszytek
 • Stara Huta 12A, 08-410 Garwolin, tel. 609277509, 603878264;
 • EKO-TRANS Rafał Garbarczyk

Gończyce 125, 08-460 Sobolew, tel. 506803624.

Właściciele, którzy nie wypełnili obowiązku wynikającego z ww. ustawy winni to uczynić niezwłocznie.

 

Gmina zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r.. poz. 888) zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie Gminy Garwolin zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczególna uwaga skupiona będzie na posesjach, z których ilość wywożonych z szamb nieczystości ciekłych będzie zdecydowanie mniejsza niż ilość zużywanej wody.

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r.. poz. 888 z późn. zm.) za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

 

 

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Zostaw komentarz