Ogłoszenie Wójta Gminy GArwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 2022.03.25

 

KS 6830.2.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 25 marca  2022 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  nr 104, położonej w miejscowości Zakącie,  a nieruchomością sąsiednią, oznaczoną,  nr 593/2 położonej w miejscowości Wilkowyja.

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia  25 marca 2022 roku,  Nr KS 6830.2.2022.

Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 roku, o złożenie pisemnej oferty, deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 202, lub telefonicznie 25 6820560 wew.46.

 

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

 

Sprawę prowadzi :

Jaworski Zenon insp.d/s geod

tel. 25 6820560w.38

 

 

 

Zostaw komentarz