Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

 w Aktualności, Pomoc Ukrainie / Інформація для біженців з України

Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe jest realizowana w Gminie Garwolin  przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16  zapisy (umówienie dnia i godziny) w godzinach odm 8.00  do 15.00 pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew.68.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.

Załączniki:

Zostaw komentarz