Sprawca zaśmiecenia gminy poszukiwany!!!!!!!!

 w Aktualności

W Rębkowie przy ul. Polnej wzdłuż torów kolejowych– odkryto nielegalne składowisko części samochodowych. Można wnioskować, że pochodzą one z demontowanych pojazdów. Jak udało nam się dowiedzieć na niektórych częściach aut widnieją numery, które być może pozwolą ustalić skąd i przez kogo zostały wyrzucone.

Samorząd daje sprawcy zdarzenia 7 dniowy termin na uprzątnięcie odpadów. Po tym czasie zostanie wszczęte postępowanie w celu ukarania sprawcy zajścia.

Nielegalny wywóz odpadów – jakie kary przewiduje prawo?

Zasady w tym zakresie definiuje Prawo karne, w art. 24 Kodeksu wykroczeń, w którym określono wysokość kar za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami. Kodeks przewiduje mandat za nielegalny wywóz śmieci w kwocie od 20 do 5 000 zł.

Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców gminy Garwolin w ramach funkcjonującego gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Auta wycofane z użytku i zużyte części samochodowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska – akumulatory, opony, płyny eksploatacyjne itp., nie ulegają biodegradacji.

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 t.j.)

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z art. 23a Ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów zobowiązany jest do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie ich naprawy. Przedsiębiorca za przyjęcie takich odpadów może pobrać opłatę.

CO WARTO WIEDZIEĆ

  • odbierając samochód z naprawy, pozostaw zużyte części samochodowe – zakłady mechaniki pojazdowej mają zawarte umowy na odbiór tego typu odpadów,
  • części samochodowe takie jak zderzaki, szyby, folie samochodowe itp. nie wrzucaj do pojemników na odpady komunalne, ani nie pozostawiaj ich przy pojemnikach na odpady,
  • pod żadnym pozorem nie można spalać tego typu odpadów, jak również pozostawiać ich w miejscach publicznych np. lasach – praktyki takie w myśl przepisów prawa stanowią wykroczenie i podlegają karze grzywny,
  • zużyte części samochodowe wytworzone we własnym zakresie w wyniku samodzielnych napraw bezwzględnie należy oddać do stacji demontażu pojazdów

 

Śmieci

Śmieci

Zostaw komentarz