DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PANSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 w Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje, że Gmina Garwolin w 2022 roku po raz kolejny  przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-  edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi: ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami  z orzeczeniami  równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin  sprawujący bezpośrednią opiekę nad 4 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Garwolin.

Łącznie do zrealizowania jest 960 godzin usług opieki wytchnieniowej, które są świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w  okresie od   14 marca do 31 grudnia 2022r.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowany przez Gminę Garwolin w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Garwolin otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości      39 168 zł.

Realizatorem  Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.

Zostaw komentarz