Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia, Plany i studium do wyłożenia

Garwolin, dnia 30.05.2022 r.

 

TIP.6721.1.2020

 

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Garwolin

w sprawie

ODWOŁANIA WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki   o numerze ewid. nr 1062/24  położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin.

 

Informuję, że z przyczyn formalno-prawnych, zapowiadane w dniach  06.06.2022 – 05.07.2022 roku wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. nr 1062/24 położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która miała się odbyć w dniu 20.06.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin o godz. 15:00.

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu gazety „Tygodnik Siedlecki” oraz na stronach internetowych: https://uggarwolin.bip.gov.pl/ w zakładce „plany i studium do wyłożenia”, lub na  https://www.garwolin-gmina.pl/    w zakładce „o gminie”- „plany i studium do wyłożenia”.

 

 

 

 

 

Wójt  Gminy  Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz