SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W załączeniu znajduje się sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Załączniki:

Zostaw komentarz