Gmina Garwolin uzyskała kolejne dofinansowania

 w Aktualności

W dniu 1 czerwca 2022 r.  w Maciejowicach Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak podpisali 8 umów w ramach programów: „Mazowsze dla sołectw 2022”, „Mazowsze dla klimatu 2022”, „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Łączna kwota środków pozyskanych przez Gminę Garwolin wynosi: 146 613,00 zł.

Do pozyskanych funduszy Gmina Garwolin dołoży wkład własny w kwocie 156 422,40 zł.

Umowy zostały podpisane na poszczególne zadania wraz z pozyskaną kwotą dotacji:

  1. Zakup toru przeszkód dla Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej- 10 000,00 zł
  2. Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w sołectwie Izdebnik- 10 000,00 zł
  3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Uśniaki- 10 000,00 zł
  4. Remont dachu budynku użytkowanego jako świetlica wiejska w sołectwie Stara Huta- 10 000,00 zł
  5. Zakup wyposażenie placu zabaw w sołectwie Stoczek- 10 000,00 zł
  6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda Talubska- 10 000,00 zł
  7. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach Rębków i Wola Rębkowska gmina Garwolin- 59 904,00 zł
  8. Monitoring jakości powietrza w Gminie Garwolin- 26 709,00 zł.

W imieniu samorządu województwa umowy podpisała Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckieg0 oraz  Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy za przekazane wsparcie.

Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak z Wójtem Gminy Garwolin Marcinem Kołodziejczykiem Dzieci w strojach galowych w hali sportowej w czasie występu artystycznego z kołami hula hop ozdobionymi pomponami w barwach narodowych Polski. Marszałek Janina Ewa Orzełowska przemawia z mikrofonem w hali sportowej przed podpisaniem umów na dofinansowania. Przy stole siedzą Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Joanna Bala Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego przemawia z mikrofonem w hali sportowej przed podpisaniem umów na dofinansowania. Przy stole siedzą Marszałek Janina Ewa Orzełowska i Joanna Bala Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Joanna Bala - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego przemawia z mikrofonem przed podpisaniem umów. Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak z Wójtem Gminy Garwolin Marcinem Kołodziejczykiem przed podpisaniem umów. Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk przed podpisaniem umów. Podpisują Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarzdu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Joanna Bala Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisują umowy na dofinansowania. Z czekami stoją: Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak, Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Joanna Bala Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz