Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin poprzez budowę obiektów sportowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce

 w Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin poprzez budowę obiektów sportowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Zostaw komentarz