Kolejny nabór Rządowego Funduszu Polski Ład rozstrzygnięty

 w Aktualności

Gmina Garwolin w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała:

  • 4.972.500 zł bezzwrotnego dofinansowania na modernizację placówek oświatowych w miejscowości Michałówka wraz z zagospodarowaniem terenu.
  • 7.600.000 zł bezzwrotnego dofinansowania na modernizację dróg na terenie gminy Garwolin.

Dziękujemy serdecznie Pani Marszałek Marii Koc, Wicepremierowi Rządu RP Panu Henrykowi Kowalczykowi, Ministrowi Panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz Posłom na Sejm RP Panu Grzegorzowi Woźniakowi, Panu Danielowi Milewskiemu oraz Panu Maciejowi Górskiemu za udzielone wsparcie.

Wójt Gminy garwolin Marcin Kołodziejczyk ze Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyną Grzeszczak prezentują czek z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Gmina Garwolin otrzymała 4972500,00 zł na Modernizację placówek oświatowych w miejscowości Michałówka wraz z zagospodarowaniem terenu, 7600000,00 zł na Modernizacje dróg na terenie Gminy Garwolin - etap II Wójt Gminy garwolin Marcin Kołodziejczyk stojąc obok Posła na Sejm RP  Daniela Milewskiego,  Posła na Sejm RP  Grzegorza Woźniaka, Wicepremiera Rządu RP Henryka Kowalczyka, Starosty Powiatu Garwolińskiego Mirosława Walickiego, Senator Marii Koc, Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, Posła na Sejm RP Macieja Górskiego prezentuje czek z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Gmina Garwolin otrzymała 4972500,00 zł na Modernizację placówek oświatowych w miejscowości Michałówka wraz z zagospodarowaniem terenu, 7600000,00 zł na Modernizacje dróg na terenie Gminy Garwolin - etap II

Zostaw komentarz