Obowiązek posiadania tabliczek z numerem posesji

 w Aktualności

Tabliczka z numerem porządkowym posesji – jej brak podlega karze

Właściciele nieruchomości lub podmioty, które nimi władają, mają obowiązek umieszczenia na ścianie frontowej budynku, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne precyzyjnie określają czas na dopełnienie tej powinności – to 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

Dodatkowym obowiązkiem jest umieszczenie na tabliczce, poza numerem, nazwy ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwy miejscowości. Jeśli zaś budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczka z numerem porządkowym powinna zostać umieszczona również na ogrodzeniu.

Niedochowanie nałożonych prawem powinności grozi konsekwencjami – także finansowymi. Brak tabliczki albo utrzymywanie jej w nienależytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250,00 zł lub karą nagany.

Warto podkreślić, że posiadanie tabliczki ma nie tylko znaczenie estetyczne czy też logistyczne (dotarcie listonosza, kuriera, śmieciarki, pojazdów likwidujących awarię infrastruktury sieciowej itp.), ale przede wszystkim służy bezpieczeństwu. I to zarówno właściciela nieruchomości, jak i najbliższych sąsiadów. Wystarczy wyobrazić sobie, ile czasu straci Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna w najcenniejszych chwilach walki o ludzkie zdrowie i życie, szukając domu, z którego wzywano na ratunek czy interwencję.

Zostaw komentarz