Zawiadomienie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 15.06.2022 r.

KS.6164.5.2022

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Garwolin

Na postawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Gminy Garwolin

od dnia 21 czerwca 2022 r. do dnia 20 sierpnia 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 200 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie tego projektu Planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę „Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka”, na podstawie ewidencji gruntów i budynków, uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz