Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK w Sulbinach, gm. Garwolin

 w Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn. Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK w Sulbinach, gm. Garwolin”

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zostaw komentarz