Dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Garwolin

 w Aktualności
W dniu 11 lipca 2022 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Garwolin reprezentowaną przez Wójta Marcina Kołodziejczyka i Skarbnik Katarzynę Grzeszczak na łączną kwotę 109.926,01 zł.
„Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w miejscowości Sulbiny, Gmina Garwolin” oraz „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin” to kolejne projekty w Gminie Garwolin, które otrzymały dofinansowanie.
W załączeniu znajduje się tabela przedstawiająca szczegóły dotacji.
Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, Senator Maria Koc, Skarbnik Powiatu Garwolińskiego Jolanta Zawadka, Kamila Mokrzycka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Agnieszka Kiljańczyk Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach

Załączniki:

Zostaw komentarz