Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 2022.07.12

 

KS 6830.3.2022

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 12 lipca 2022 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Jagodne oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 465/3 stanowiące współwłasność osób fizycznych, a nieruchomością sąsiednią, oznaczoną nr 462/1 stanowiącą współwłasność osób fizycznych, położonymi w miejscowości Jagodne.

 

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia 12 lipca 2022r, Nr KS 6830.3.2022.

Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie do dnia 30 lipca 2022 roku,  o złożenie pisemnej oferty, deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 202, lub telefonicznie 25 6820560 wew.46.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Zostaw komentarz