Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla Gminy Garwolin

 w Aktualności

13 lipca 2022 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Członka Zarządu Janinę Ewę Orzełowską oraz Członka Zarządu Elżbietę Lanc a Gminą Garwolin reprezentowaną przez Wójta Marcina Kołodziejczyka i Skarbnik Katarzynę Grzeszczak na łączną kwotę 319.000,00 zł.

Zadania, które otrzymały dofinansowania to:

Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+810 – 1+470

dofinansowanie w kwocie 119 000,00 zł.

Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu pumptrack w Sulbinach, gm. Garwolin

dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł.

„OSP-2022” Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP w Sulbinach oraz „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, remont strażnicy OSP w Wilkowyi

dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł.

Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak, Członek Zarządu Wojewódzwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowsk, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i Członek Zarządu Elżbieta Lanc stoją z symbolicznymi czekami na 150000 zł na budowę toru rowerowego typu pumptrack w Sulbinach, 119000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+810 – 1+470 i 50000 zł na Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP w Sulbinach oraz „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, remont strażnicy OSP w Wilkowyi Podpisanie umów. Siedzą: Członek Zarządu Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Janina Ewa Orzełowska, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak.

Zostaw komentarz