III Sektorze! Daj się poznać!

 w Aktualności

Rozpoczęło się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi. Fundacja na ich podstawie przygotuje rekomendacje do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta można wypełnić do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Urząd Marszałkowski zaprasza do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

Zostaw komentarz