XXXIX sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 7 lipca 2022 r.).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Garwolin na 2022 r.
  6. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz