Początek wielkich inwestycji w Michałówce

 w Aktualności

W dniu 7 września 2022 r. na terenie boiska przy Szkole w Michałówce została podpisana umowa na  budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej zakończonej skocznią do skoku w dal.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Garwolin Marcina Kołodziejczyka i Skarbnik Gminy Garwolin Katarzynę Grzeszczak oraz Wykonawcę Łukasza Soczewkę – właściciela firmy Roboty Budowlano-Ziemne.

Wójt Marcin Kołodziejczyk  informuje, że to nie koniec inwestycji w Michałówce.  Za chwilę będzie ogłoszony przetarg na remont sali gimnastycznej.  Szykujemy też dokumentację przetargową  na modernizację budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce oraz Publicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Michałówce wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.  Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Programu Polski  Ład w wysokości 4 972 500,00 co stanowi 85 % wartości zadania. Pozostałe 15 % Gmina sfinansuje  ze środków własnych.

Siedząc przy stole na boisku szkolnym podpisują umowę: Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i właściciel firmy Roboty Budowlano-Ziemne Łukasz Soczewka. Po lewej siedzi dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce Agnieszka Szczypek i Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak.a Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i właściciel firmy Roboty Budowlano-Ziemne Łukasz Soczewka Siedząc przy stole na boisku szkolnym podpisują umowę: Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i właściciel firmy Roboty Budowlano-Ziemne Łukasz Soczewka. Po lewej siedzi dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce Agnieszka Szczypek i Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak.a Siedząc przy stole na boisku szkolnym podpisują umowę: Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk i właściciel firmy Roboty Budowlano-Ziemne Łukasz Soczewka. Po lewej siedzi dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce Agnieszka Szczypek i Skarbnik Gminy Garwolin Katarzyna Grzeszczak.a

Zostaw komentarz