Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

 w Ogłoszenia, Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.:

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin poprzez budowę obiektów sportowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce”  TIP.271.41.2022

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz