XLI sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XLI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
  4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin w latach 2021 – 2022 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Gorki – etap II” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Woli Rębkowskiej.
  7. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  8. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz