„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 w Aktualności

Loga

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „PRZYJACIELE PRZYRODY” – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

mająca na celu umożliwienie promowania obszarów LSR poprzez organizację warsztatów integrujących do czasu złożenia wniosku o płatność

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Planowane wskaźniki: liczba wydarzeń 16, liczba uczestników 245 osób.

Wartość realizowanej operacji: 50 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 31 815,00 zł.

Zostaw komentarz