XLII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XLII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
  4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin.
  6. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  7. Zamknięcie

 

Bernard Makulec
/-/ Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz