Przebudowa drogi gminnej nr 130253W ul. Spokojna w miejscowości Górki

 w Ogłoszenia, Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 130253W ul. Spokojna w miejscowości Górki” TIP.271.47.2022

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zostaw komentarz