Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

 w Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Garwolin rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w budynku Urzędu Gminy pok. 201 II piętro lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP  z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane profilem zaufanym. Adres skrytki: /wiejska/SkrytkaESP
Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty e-mail nie będą rozpatrywane. 

Osoby, które złożyły wniosek o wstępne zapotrzebowanie na opał w dniach 24-25 października również zobowiązane są do złożenia w/w wniosku. 

Zgodnie z ustawą osoba z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego będzie miała prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2000 zł brutto za tonę (maksymalnie 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.)

Frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek. Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających do obrotu.

Załączniki:

Zostaw komentarz