Termin płatności IV raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 w Aktualności
15 listopada 2022 roku upływa termin płatności IV raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty należy dokonać u sołtysa, kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy lub na nr rachunku bankowego:
➡️ podatek nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010
➡️ odpady komunalne nr 15 9210 0008 0000 2844 2000 0500
Informacje o wysokości raty podatku można uzyskać pod nr telefonu:
➡️ podatek (25) 6820560 wew. 44
➡️ odpady (25) 6820560 wew. 67
Prosimy o terminowe wpłaty.
Zostaw komentarz