XVII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

 w Aktualności

Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

KP-TP-I.5040.2.2022.KP
Warszawa, 12 grudnia 2022 roku

Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz siedemnasty organizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do fotografów amatorów, fotografujących miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu to „Cztery pory Mazowsza”, a prace można zgłaszać
w następujących kategoriach:

•          Wiosna;
•          Lato;
•          Jesień;
•          Zima.

Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii
w różnych porach roku.

Nabór prac potrwa do 31 maja 2023 r. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze do 16 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego wybrany zostanie laureat Konkursu publiczności. Dodatkowo dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne.

Zapraszam do zapoznania się z zasadami i regulaminem konkursu na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Konkursy. https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowsze-bliskie-sercu-1.html

Chciałbym, aby udział w konkursie stanowił dla uczestników nie tylko wyzwanie artystyczne, ale także impuls do lepszego poznania Mazowsza i jego walorów turystycznych. Zwracam się z prośbą o zamieszczenie załączonej informacji oraz regulaminu konkursu w widocznym miejscu w Państwa instytucji, jak również
w administrowanych przez Państwa serwisach internetowych, co pomoże
w rozpowszechnieniu idei konkursu

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi),
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

Zostaw komentarz