Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

 w Aktualności

Warszawa, dnia 23 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2023 r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl dostępna będzie Cyfrowa
Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) – oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia
książki obiektu budowlanego. Przekazując Państwu informacje na jej temat prosimy
jednocześnie o pomoc w jej promowaniu. W miarę możliwości prosimy o wysyłkę
materiałów do zainteresowanych podmiotów oraz o wydruk folderu informacyjnopromocyjnego
umieszczonego na stronie, a następnie o umieszczenie go w widocznym
miejscu w swojej instytucji.
c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie
informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli
okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane.
Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1
stycznia 2023 r. pojawi się możliwość prowadzenia książki w postaci elektronicznej w
systemie c-KOB. W dalszej perspektywie system stanie się wyłącznym narzędziem do
prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym stanie się prowadzenie jej w
formie papierowej.
Wszelkie informacje nt. c-KOB, a także folder informacyjny, znajdą Państwo na
poniższych stronach: https://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob
https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB
System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego
podstawowe zalety to:
– pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
– funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
– szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
– łatwa edycja danych,
GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DUC.070.32.2022
– automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
– niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
– niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez
aktualnych przeglądów,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.
Do korzystania z aplikacji c-KOB nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, czy
oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także
wersja mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Google Play, czy Apple AppStore, a
aplikacja c-KOB jest oczywiście całkowicie bezpłatna.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez adres mail e-budownictwo@gunb.gov.pl.
Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska
(dokument podpisany elektronicznie)
Rozdzielnik:
1. Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
2. Urzędy Gmin i Miast
3. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki:

Zostaw komentarz