Od 1 stycznia 2023 r. stawka za odpady komunalne oraz ich termin płatności NIE ULEGA ZMIANIE

 w Aktualności

Uwaga!
Od 1 stycznia 2023 r. stawka za odpady komunalne oraz ich termin płatności NIE ULEGA ZMIANIE !

 1. 18,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym;
 2. 25,00 zł dla właścicieli nieruchomości nie posiadających własnego kompostownika;
 3. 100,00 zł opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 4. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka opłaty ryczałtowej wynosi 169 zł za rok.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Garwolin nr 15 9210 0008 0000 2844 2000 0500

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów;
 • kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych;
 • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
 • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika;
 • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież;
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku);
 • poprawnej segregacji odpadów (szczegóły na stronie internetowej Urzędu Gminy:

www.garwolin-gmina.pl, Strona główna -» Przydatne Informacje -» Gospodarka odpadami – informacje);

 • podaniu informacji do urzędu gminy Garwolin o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe;

oddawanie odpadów wytworzonych w ramach działalności gospodarczej w ramach podpisanych umów a nie razem z odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

 

Ulotka segregacja śmieci

Załączniki:

Zostaw komentarz