Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

 w Obwieszczenia

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) na podstawie oceny jakości wody z dnia 27 grudnia 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: HK.9027.1.113.2022, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Wójt Gminy Garwolin informuje mieszkańców gminy Garwolin o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Wola Władysławowska, zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z/s Miętne ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Załączniki:

Zostaw komentarz