Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

 w Aktualności

12 stycznia br. rozpoczął się nabór do trzeciej odsłony Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Adresatami Konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach są: Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256), Koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór do Konkursu zakończy się 12 marca br. Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

W załączeniu znajdą Państwo Regulamin Konkursu i kartę zgłoszeniową. Szczegóły konkursu można odnaleźć na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP, pod adresem http://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta

Zostaw komentarz