INFORMACJA dotycząca odbioru folii rolniczych

 w Aktualności

Wójt Gminy Garwolin informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag nie przekroczy 500 zł.
W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Garwolin.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Garwolin odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Garwolin w terminie do 15 lutego 2023 r.
Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 109 oraz ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Garwolin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Załączniki:

Zostaw komentarz