Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Zostaw komentarz