OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego

 w Aktualności, Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dnia 13.02.2023 r.

OGŁOSZENIE
wyników postępowania konkursowego

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 13 lutego 2023 r., w którym wyłoniono oferenta na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na lata 2022-2023

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 13 lutego 2023 r. na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na lata 2022-2023 wyłoniono następującego oferenta:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie.

Oferta została złożona w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 9.02.2023 r. Ofertę sporządzono na odpowiednim druku. Komisja stwierdziła, że oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne.
W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 12,00 punktów na 12 możliwych do uzyskania.

Na realizację działania oferent otrzyma środki w wysokości 50.000,00 zł.

Wójt Gminy Garwolin
/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz