Ogłoszenie o przetargu

 w Ogłoszenia, Przetargi

Gmina Garwolin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 ze zm.) – dalej PZP na  roboty budowlane pn. Modernizacja placówek oświatowych w miejscowości Michałówka w gminie Garwolin wraz z zagospodarowaniem terenu (TIP.271.7.2023).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zostaw komentarz