„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

 w Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje, że Gmina Garwolin w 2023 roku po raz kolejny  przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-  edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami zależnymi: ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami  z orzeczeniami  równoważnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparciem w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin  sprawujący bezpośrednią opiekę nad 8 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Garwolin.

Łącznie do zrealizowania jest 1760 godzin usług opieki wytchnieniowej, które są świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w  okresie od 01 marca do 31 grudnia 2023r.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 realizowany przez Gminę Garwolin w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Garwolin otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości   69911,65

Realizatorem  Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.

Zostaw komentarz